La FCG inicia la campanya de llicències per al 2024

La Federació Catalana de Gimnàstica dona avui dilluns 18 de desembre el tret de sortida a la campanya per tramitar la subscripció i renovació de llicències per a l’any 2024, una gestió indispensable per a poder participar a qualsevol competició del calendari oficial de la FCG.

La llicència federativa és vàlida per a un any natural, és a dir, des del moment de la seva tramitació fins a desembre del 2024. Cal tenir en compte que les llicències tenen una carència de cinc dies a partir de la data de pagament, motiu pel qual no seran efectives fins que l’estat de la llicència sigui “tramitada”. De la mateixa manera,  l’assegurança esportiva obligatòria vinculada a la llicència serà efectiva deu dies després de la seva tramitació i serà vàlida fins al 31 de desembre del mateix any.

Per poder tramitar una llicència, podeu consultar aquí tota la documentació obligatòria que haureu d'aportar. En el cas dels federats menors d’edat, caldrà emplenar addicionalment l'autorització del pare/mare/tutor legal per a gimnastes i tècnics i també per a jutges que trobareu en els respectius enllaços adjuntats. 

D’altra banda, per donar compliment a la Llei de les professions de l’Esport, les persones de l’estament de tècnic/a i d’auxiliars de tècnic/a han de tenir subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, que cal acreditar mitjançant el següent certificat perquè la tramitació de la llicència 2024 sigui validada.


Assegurança esportiva obligatòria

Per la temporada 2024 l’assegurança serà contractada, per tots els estaments, amb la companyia LLOYD’S i en breu us traslladarem tota la informació relativa a la nova pòlissa, així com les normes d’actuació en cas d’accident.

Us demanem que es faci un ús responsable de l’assegurança, recordant-vos que es tracta d’una assistència per accident esportiu, entenent per tal la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a la voluntat de la persona assegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica de la gimnàstica al club.


Taula de preus

Per la temporada 2024 la Federació Catalana de Gimnàstica mantindrà els imports de les llicències de l'any passat que podeu trobar a la taula de preus.

L'anualitat dels clubs tornarà a ser de 350 euros i per subscriure i/o renovar les llicències caldrà que els clubs estiguin al corrent de pagament de les quotes federatives.

El pagament de les llicències s’ha de fer a través del mateix servei de la intranet, essent necessària una targeta de crèdit o de dèbit. 


Normativa General de Competicions

La Junta Directiva, celebrada el passat 14 de desembre, va aprovar la Normativa General de Competicions de cara al 2024, amb un únic canvi en el redactat de l'article 55. 

Puja