FCG
Assistència Esportiva

  1. 2022 - FCG - Circular 1/22 - Assegurança Esportiva Llicències 2022 03/01/2022
  2. ALLIANZ Pòlissa MENORS: 048155221 01/01/2022
  3. ALLIANZ Pòlissa MAJORS: 040529706 01/01/2022
  4. ALLIANZ Comunicat Accidents pòlissa 040529706 Gimnastes +16 anys 01/01/2022
  5. ALLIANZ Comunicat Accidents pòlissa 048155221 Gimnastes -16 anys 01/01/2022
  6. ALLIANZ Protocol d'actuació accidents 01/01/2022
  7. ALLIANZ Protocol d'actuació accidents jutges/ses - tècnics/ques 01/01/2022
  8. ALLIANZ Comunicat Accidents pòlissa Tècnics/ques i Jutges/sses 01/01/2022
  9. REAL DECRETO 849/1993 24/04/2015
Puja