FCG
DOCUMENTACIÓ FCG

 1. 2024 - FCG - CIRCULAR 1.23 - LLICÈNCIES i INSCRIPCIONS 15/12/2023
 2. 2024 - FCG - PREUS 15/12/2023
 3. 2024 - CERTIFICAT RESPONSABILITAT CIVIL TÈCNIC/A - CONTRACTE CLUB 15/12/2023
 4. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS - Aprovada per JD 14/12/2023 15/12/2023
 5. 2024 - FCG - AUTORITZACIÓ DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES (TÈCNICS/QUES I GIMNASTES) 01/12/2023
 6. 2024 - FCG - AUTORITZACIÓ DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES (JUTGES/SES)) 01/12/2023
 7. 2024 - DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA LLICÈNCIES (TOTS ELS ESTAMENTS) 01/12/2023
 8. Reglament de LLICÈNCIES 20/07/2023
 9. FCG - QUADRE RELACIÓ TITULACIONS I NIVELLS DE COMPETICIÓ 05/12/2022
 10. FULL BAIXA COMPETICIONS - FCG 03/02/2022
 11. 2022 - FCG - CIRCULAR 3/22 - Circular informativa Contacte i Horaris FCG 20/01/2022
 12. 2022 - FCG - CIRCULAR 2/22 - SUBSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ D'HOMOLOGACIÓ DE LLICÈNCIES RFEG 2022 12/01/2022
 13. FCG - DOCUMENT DE TUTELA 11/01/2022
 14. FCG - Normativa Jutges/ses 04/01/2021
 15. Full de dades obligatòries per altes federatives a través de la web 09/01/2020
 16. ACORD DE CESSIÓ GIMNASTA 09/01/2020
 17. ACORD DE RENÚNCIA DE VINCLE D'ORIGEN 09/01/2020
 18. MODEL RECLAMACIÓ VINCLE D'ORIGEN 09/01/2020
 19. SOL.LICITUD CESSIÓ TEMPORAL DE LLICÈNCIA 09/01/2020
 20. SOL.LICITUD BAIXA_ALTA FITXA LLICÈNCIA 09/01/2020
 21. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2018 29/12/2017
 22. Comitè de Competició (comissió de seguretat i disciplina) 27/06/2016
 23. Reglament Disciplinari de la Federació 01/04/2016
 24. Reglament disciplinari d'urgència FCG 2015 06/07/2015
Puja