FCG
DOCUMENTACIÓ FCG

 1. Declaració Responsable Menors i Majors COVID-19 - 2022 04/02/2022
 2. FULL BAIXA COMPETICIONS - FCG 03/02/2022
 3. 2022 - FCG - CIRCULAR 3/22 - Circular informativa Contacte i Horaris FCG 20/01/2022
 4. 2022 - FCG - CIRCULAR 2/22 - SUBSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ D'HOMOLOGACIÓ DE LLICÈNCIES RFEG 2022 12/01/2022
 5. FCG - DOCUMENT DE TUTELA 11/01/2022
 6. 2022 - DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA LLICÈNCIES 03/01/2022
 7. 2022 - FCG - QUADRE RELACIÓ TITULACIONS I NIVELLS DE COMPETICIÓ 23/12/2021
 8. 2022 - FCG - CIRCULAR 4.21 - LLICÈNCIES i INSCRIPCIONS 20/12/2021
 9. 2022 - FCG - AUTORITZACIÓ TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 20/12/2021
 10. 2022 - FCG - PREUS 20/12/2021
 11. 2022 - CERTIFICAT RESPONSABILITAT CIVIL TÈCNIC/A - CONTRACTADA CLUB 20/12/2021
 12. Declaració responsable Entitats - COVID19 29/10/2021
 13. FCG - Normativa Jutges/ses 04/01/2021
 14. Model bàsic de protocol per la minoració dels contagis de la COVID-19 a competicions de gimnàstica 22/09/2020
 15. Full de dades obligatòries per altes federatives a través de la web 09/01/2020
 16. ACORD DE CESSIÓ GIMNASTA 09/01/2020
 17. ACORD DE RENÚNCIA DE VINCLE D'ORIGEN 09/01/2020
 18. MODEL RECLAMACIÓ VINCLE D'ORIGEN 09/01/2020
 19. SOL.LICITUD CESSIÓ TEMPORAL DE LLICÈNCIA 09/01/2020
 20. SOL.LICITUD BAIXA_ALTA FITXA LLICÈNCIA 09/01/2020
 21. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS - Aprovada per JD 17/12/2019 03/01/2020
 22. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2018 29/12/2017
 23. FCG Normativa Llicències 21/12/2016
 24. Comitè de Competició (comissió de seguretat i disciplina) 27/06/2016
 25. Reglament Disciplinari de la Federació 01/04/2016
 26. Reglament disciplinari d'urgència FCG 2015 06/07/2015
Puja