COMUNICAT OFICIAL

Davant la notícia difosa avui a El matí de Catalunya Ràdio referent al conflicte pel vincle d’origen entre 16 gimnastes i el Club Rítmica Montjuïc, volem puntualitzar algunes de les informacions reproduïdes que malmeten el nom de la Federació Catalana de Gimnàstica i que no s’ajusten a la realitat.

 

1- Que, contràriament al que s’ha emès en antena, la Federació Catalana de Gimnàstica no ha emès cap resolució que obligui els pares a pagar 600 euros per poder emetre la llicència federativa de les gimnastes. La disposició que regula la vinculació gimnasta-club emana del reglament de llicències aprovat per l’Assemblea General, un òrgan plural del qual formen part els clubs de gimnàstica de Catalunya i, per tant, la normativa que es desplega és validada tàcitament per tots ells. Aquest ens fixa una quota corresponent al vincle d’origen que el club de destí, i no els pares, ha d’abonar al club d’origen sempre que aquest ho reclami. Al tractar-se d’un dret potestatiu, de no exercir-se la reclamació es dissol el vincle d’origen i, per tant, no s’efectua cap pagament. La Federació Catalana de Gimnàstica tan sols percep, tal com està aprovat també per l’Assemblea General, les despeses de tramitació del mateix sempre que s’exerceixi la reclamació del pagament del vincle d’origen.

 

2- Que, contràriament al que s’ha emès en antena, el recurs que han presentat els familiars de les gimnastes afectades al Tribunal Català de l’Esport no és contra la resolució de la Federació Catalana de Gimnàstica, sinó contra la resolució del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Gimnàstica. Aquest organisme, en el seu moment, va dictaminar no entrar a analitzar el contingut “al no tractar-se, en tot cas, d’una matèria respecte a la qual pugui ser competent per entendre-la aquest Comitè d’Apel·lació”. En qualsevol cas, la Federació Catalana de Gimnàstica encara no ha fallat ni a favor ni en contra de les parts afectades, sinó que ha adoptat mesures cautelars fins que no es resolgui l’expedient presentat a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3- Que, contràriament al que s’ha emès en antena, l’adopció d’aquestes mesures cautelars no prohibeix la participació de les gimnastes amb altres clubs catalans en competicions oficials de la Federació Catalana de Gimnàstica. Així doncs, el que s’ha determinat és que mentre no es resolgui l’expedient presentat a l’Ajuntament de Barcelona els clubs de destí de les 16 gimnastes hauran de dipositar a la Federació Catalana de Gimnàstica l’import del vincle d’origen. Una vegada resolt aquest expedient serà quan es decidirà si les sumes dipositades s’envien al club d’origen o es retornen al club de destí en la seva totalitat.

 

4- Volem recordar que la llicència d’activitats és un permís que atorga l’Administració competent. Així doncs, la Federació Catalana de Gimnàstica no és l’organisme responsable d’avaluar els riscos denunciats a l’Administració competent ni tampoc d’avaluar les mesures adoptades pel Club Rítmica Montjuïc. En tot cas, a data d’avui, l’únic que podem constatar és que l’Administració competent no ha adoptat cap mesura cautelar per a reduir l’esmentat risc fins a la resolució de l’expedient iniciat. 

Puja