FCG
Formació Nou codi de GR impartit pel S. ARIEL MILANESIO

NOVA FORMACIÓ PER A JUTGES/SES I TÈCNICS/QUES DE GR

CONTINGUTS:

  • Explicació exhaustiva del nou codi de puntuació i les seves modificacions realitzades per la FIG
  • Explicació dels aclariments ja realitzats per la FIG del nou codi
  • Pràctiques de puntuació per a jutges/ses del nou codi


DOCENT: Sr. Ariel Milanesio

  • Jutge Internacional Brevet 1 individual
  • Jutge Intercancional Brevet 1 conjunts
  • Amplia experiència en formació internacional
  • Jutge reconegut a competicions internacionals d’alt nivell

 


HORARIS I DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS:

Dissabte 22 de gener: Sessions teòriques

De 09:00 a 12:00h: Individual

De 13:30 a 16:30h: Conjunt

 

Diumenge 23 de gener: Sessions pràctiques

De 09 a 12h: Pràctiques per a jutges d’individual i conjunt

 


Els/les jutges/ses amb llicència en vigor que realitzin la part teòrica i pràctica, seran habilitades per puntuar a les competicions de Copa Catalana fins a la realització del curs d’actualització de jutges/ses nacionals. En cas que un/a jutge/ssa no realitzi la part pràctica, aquest/a no serà habilitat/da per a puntuar

Puja