Eleccions a representants dels estaments

En data 26 d'octubre s'ha constituït la Junta Electoral la qual ha aprovat les instruccions per a les votacions a representants dels estaments de persones físiques de la Federació Catalana de Gimnàstica.

 

Data:                       25 de novembre de 2021

 

Horari:                    d’ 16 a 20 hores, ininterrompudament

 

Lloc:                       Oficines de la FCG (Gran Via de les Corts Catalanes 133 5è-A, 08014 – Barcelona)

 

Acreditació:           No és admesa la representació; acreditació mitjançant el DNI, passaport o carnet de conduir.

 

Urnes:              Existiran tres urnes, una urna per a cada estament (gimnastes, jutges/esses i tècnics/ques)

 

Paperetes:            Existiran paperetes de cinc colors diferents, un per a cada disciplina: GAM, GAF, GR, Trampolí i Gimnàstica Aeròbica.

A les paperetes per a la votació de cadascuna de les disciplines i estaments hi constaran els noms de les persones candidates que corresponguin, amb un requadre destinat a marcar amb una creu la persona candidata elegida.

Cada elector/a només podrà votar una sola persona candidata (de l’estament i de la modalitat que li correspongui)

Les paperetes que continguin esmenes, anotacions, etc., es consideraran nul·les a tots els efectes.

 

Pel que fa als estaments d’aquelles disciplines als que sols s’hagi presentat una única candidatura, la persona candidata serà proclamada directament i no caldrà votació.

 

 

La Junta Electoral

Puja