FCG
Xavier March i Mateu reelegit President de la Federació Catalana de Gimnàstica

De conformitat amb el calendari electoral, en el dia d'avui 20 de juliol de 2021 a les 20:00 hores, una vegada finalitzat el termini i no havent rebut cap impugnació a la presentació de candidatures, es proclama elegida la candidatura a la Junta Directiva que encapçala el Sr. Xavier March i Mateu com a president, única candidatura presentada en el procés electoral de la Federació.

Per aquest motiu queda anul·lada l'Assemblea General Extraordinària convocada per al 28 de juliol de 2021, que no se celebrarà.

La Junta Electoral

Barcelona, 20 de juliol de 2021.

Puja