FCG
NOTA AGÈNCIA CATALANA CONSUM I SGC - QUOTES CLUBS

Comunicació de la Secretaria General de l’Esport amb l’Agència Catalana del Consum respecte els dubtes sorgits des del 15 de març de 2020, a conseqüènia de l’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-19, sobre les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre.

 

Podeu trovar més información a:

 

http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-quotes-centres-i-clubs

Puja