CURS TÈCNICS/QUES NIVELL 3 GA (Bloc Específic + P. Pràctiques)

Especialitat:Totes les especialitats
Ubicació:C/ MALLORCA, 30. 08830. SANT BOI DEL LLOBREGAT
Inici curs:22/01/2022Fi  curs:25/04/2022
Inici d'inscripció:23/11/2021 00:00Fi d'inscripció:19/01/2022 23:59
Nivell:
Mínim inscrits:20Màxim inscrits:30
Import:826,25 €Terminis màxims de pagament:2

Observacions:

BLOC ESPECÍFIC:
DATES: del 22 de gener al 30 de març. La convocatòria extraordinària el 25 de d'Abril.

REQUISITS D'ACCÉS:

- Al menys 18 anys a cumplir durant l'any de celebració del curs.
- Tenir el Batxillerat o equivalent o superior.
- Tenir llicència federativa 2021 . Serà obligatòri tramitar-se la llicència al 2022 abans de la part presencial de la formació.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- 1 Fotografia carnet
- Fotocopia compulsada DNI
- Fotocopia compulsada Titulació acadèmica.
- Fotocopia compulsada superació nivell 2 de la mateixa especialitat gimnàstica
- Full d'inscripció
- Copia de la llicència federativa en vigor

PREUS:
- Bloc Específic, pràctiques i varis: 826.25 euros
- Bloc Comú:El pagament es realitzarà a l'ECE

INFORMACIÓ ADICIONAL:
El curs s'ajusta a l'establert a l'ordre ECD 158 2014, de 5 de febrer, per les quals es regulen les activitats formatives del periode transitori.
La FCG no té conveni amb la RFEG pel que fa als cursos de tècnics/ques per estar exempts del pagament de la tutela l'any seguent a la realització del curs.

Puja