FORMACIÓ TÈCNICS/QUES I JUTGES/SES GIMNÀSTICA ESTÈTICA

INFORMACIÓ

  Modalitat:Gimnàstica Estètica
  Ubicació:IGUALADA
  Inici curs:29/06/2019Fi  curs:30/06/2019
  Inici d'inscripció:27/05/2019Fi d'inscripció:21/06/2019
  Nivell:
  Mínim inscrits:10Màxim inscrits:30
  Import:280,00 €Terminis màxims de pagament:1

  Observacions:

  REQUISITS D'ACCÉS:
  - Al menys 16 anys a cumplir durant l'any de celebració del curs.
  - Tenir la ESO o equivalent o superior ( s'haura d'enviar escanejat per correu electrònic a escola@gimcat.com).
  - Tenir llicència federativa com a tècnic/a cursetista, jutge/sa cursetista FCG o tècnic/a GR o jutge/sa GR per la FCG 2019


  PREUS:
  280€ (-25% de descompte) tota la formació (tècnics/ques i jutges/ses)

  HORARI:
  Dissabte: de 09:00 a 14:00h i de 15 a 21h
  Diumege: 10 a 14:00h i de 15:00h 20:00h (només formació jutges/ses)


  CONTINGUTS:

  Breu resum de la història de la GE

  Normativa General GE

  Metodologia GE

  Composició d'un exercici de GE

  Pràctiques de puntuació mitjançant video

  Pràctiques de puntuació físiques d'elements corporals


  INSCRIPCIONS:

  A través de l'intranet de la FCG accedint amb el vostre usuari i contrasenya personal.


  INFORMACIÓ ADICIONAL:

  Aquesta formació donarà dret a participar a les competicions d'àmbit autonòmic i nacional organitzades per les federacions autonòmiques. Ara per ara s'anomena Liga Federaciones.


  Puja