CURS TÈCNICS/QUES NIVELL 1 GIMNÀSTICA TRAMPOLÍ (PROVES ACCÉS I BLOC ESPECÍFIC)

INFORMACIÓ

  Modalitat:Gimnàstica Trampolí
  Ubicació:C/BINÈFAR, 14. BARCELONA
  Inici curs:20/07/2018Fi  curs:20/10/2018
  Inici d'inscripció:04/06/2018Fi d'inscripció:20/12/2018
  Nivell:
  Mínim inscrits:15Màxim inscrits:35
  Import:714,25 €Terminis màxims de pagament:2

  Observacions:

  REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ:

   

  - Tenir llicència federativa en qualsevol estament per la RFEG per l'any 2018.

  - Fotocòpia compulsada del DNI

  - Fotocòpia compulsada del graduat en ESO (o equivalent o superior) o bé, docuement acreditatiu de la superació de la prova d'accés a cicñes formatius de grau mitjà o superior.

  - Fotografia mida carnet.

  - Fotocòpia compulsa d'assegurança mèdica.

   

  FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS I AL BLOC ESPECÍFIC:

   

  - Portar  les oficines de la FCG el full d'inscripció a les proves d'accés juntament amb el full d'inscripció al curs adjuntant  tota la documentació esmenta inicialment.

  - Un cop portada tota la documentació a les oficines de la FCG, es podrà procedir a fer el pagament de les proves d'accés i del bloc específic a través de l'intranet de la FCG entrant amb el vostre ususari i contrasenya personal.

  En cas de no dispossar d'usuari envieu un correu electrònic a federacio@gimcat.com

   - El pagament es podrà fer el 2 terminis.

  El primer termini abans del 19/06/2018

  El segon termini abans del 16/07/2018

   

  DATES D'INTERÈS:

   Data límit d'inscripció: 19/06/2018

   Llistat provisional admesos Proves Accés: 26/06/2018

   Llistat definitiu admesos Proves Accés: 02/07/2018

   Acta definitiva proves accés: 02/07/2018

   Llistat Admesos al curs: 12/07/2018


  NÚMERO DE PLACES:

  - El mínim serà de 15 alumnes i el màxim de 35 per riguròs ordre de recepció i pagament de les proves d'accés i del bloc específic.

  La Federació Catalana de Gimnàstica  i l'Escola Catalana de l'Esport es reserven el dret d'anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d'alumnes establert

   

  INSCRIPCIÓ AL BLOC COMÚ:

  Es formalitzarà a la seu de l'Escola Catalana de l'Esport: C/ Sant Mateu. 27-30. 08950. Esplugues del Llobregat.

   

  DATES I HORARIS: Proves Accés, B.Específic, B.Comú i P.Pràctiques:

  - Proves Accés: 3 de juliol de 17:30 a 19:00h

  - Bloc Específic: del 20 de juliol al 19 d'octubre de 2018 de 10:00h a 14:15h i de 15:00 a 19:00h

  Convocatoria extraordinària:17 i 19 d'octubre de 16:00 a 21:00h

  L'horari definitiu s'enviarà mitjançant un correu electrònic als alumnes admesos al curs.

  - Bloc Comú: del 16 al 30 de juliol de 2018

  16-17-18-25-26 (Presencial de 09:00 a 13:00h i de 15:00 a 19:30h) i 19-20-23-24-27 (no presencial).


  Convocatòria Extraordinària: 30 de juliol de 15:00 a 19:45h

  -Període de Pràctiques: del 27 de setembre de 2018 al 27 de setembre de 2019 ( a clubs/entitats amb conveni com a centre de pràctiques amb la FCG).


  Per a obtencir els formularis d'inscripció dirigir-vos a l'apartat de Formació/ tècnics-ques/Arxius.


  Puja