FCG
Publicació de candidatures al procés electoral a President/a i Junta Directiva de la FCG

De conformitat amb el calendari electoral, en el dia d'avui 6 de juliol de 2017 a les 20:30 hores, ha finalitzat el termini de presentació de candidatures per al procés electoral, rebent únicament la candidatura encapçalada pel Sr. Xavier March i Mateu, recolzada per un total de 76 avals dels que 60 s'han considerat vàlids i 16 no vàlids complint amb el mínim necessari estipulat al reglament electoral.

La Junta Electoral ha acordat considerar-la vàlida.


La Junta Electoral

Barcelona, 6 de juliol de 2017.

Puja