FCG
DOCUMENTACIÓ FCG

 1. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2017 16/01/2017
 2. Acord de renúncia vincle d'origen 05/01/2017
 3. Sol.licitud alta / baixa fitxa federat i llicència 05/01/2017
 4. FCG Full TUTELA competicions 01/01/2017
 5. Circular 8.16 Assegurances FCG 2017 28/12/2016
 6. FCG Normativa Llicències 21/12/2016
 7. Model autorització llicències del/de la federat/da 2017 21/12/2016
 8. Circular 7.16 Modif. Normativa Llicències / Renovació /Competicions 21/12/2016
 9. Preus FCG-RFEG 2017 21/12/2016
 10. Certificat Responsabilitat Civil Tècnic/a contractat pel club. 21/12/2016
 11. Full de dades obligatòries per altes federatives a través de la web 21/12/2016
 12. Circular 6.16 Assistència Esportiva (Gimnastes -16 anys) FCG 2016 05/09/2016
 13. Circular 5.16 Llicències FCG 2016 08/07/2016
 14. Circular 4.16 Assistència Esportiva (Jutges/ses i tècnics/ques) FCG 2016 30/06/2016
 15. Comitè de Competició (comissió de seguretat i disciplina) 27/06/2016
 16. Reglament Disciplinari de la Federació 01/04/2016
 17. RFEG Circular 2.16 Llicències 2016 09/03/2016
 18. Circular 4.15 Preus FCG 2016 02/01/2016
 19. Declaració Responsable per a l'exercici de l'activitat esportiva. 01/01/2016
 20. RFEG Circular 1.16 Llicències 2016 01/01/2016
 21. Manual impressió acreditació llicència federativa. 01/09/2015
 22. Manual d'impressió de la fitxa del Federat/da 01/09/2015
 23. Manual d'accés al llistat provisional d'inscrits a una competició 01/09/2015
 24. Reglament disciplinari d'urgència FCG 2015 06/07/2015
 25. Codi Mundial Antidopatge / Llista de prohibicions 2014 23/12/2013
 26. Full BAIXA competicions FCG 10/12/2013
 27. Circular informativa 6/13 (Actualització de les dades del club) 06/11/2013
 28. Circular informativa 4/13 (Adjunts TEC Intranet) 31/10/2013
 29. Circular informativa 5/13 (Tràmits diversos) 31/10/2013
Puja