FCG
DOCUMENTACIÓ FCG

 1. Circular 3.18 - Recordatori d'articles de la Normativa de Competicions 20/03/2018
 2. Circular 2.18 - Normativa de Competicions 02/03/2018
 3. Circular 1.18 Assegurances FCG 2018 19/01/2018
 4. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2018 29/12/2017
 5. Document tutela FCG 18/12/2017
 6. Full BAIXA competicions FCG 18/12/2017
 7. Full de dades obligatòries per altes federatives a través de la web 17/12/2017
 8. ANEXO 1 CLAUSULA FEDERADOS RFEG 2018 15/12/2017
 9. AUTORITZACIÓ MENOR D'EDAT RFEG 2018 15/12/2017
 10. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS FCG 15/12/2017
 11. AUTORITZACIÓ TRAMITACIÓ LLICÈNCIES FCG 2018 15/12/2017
 12. Circular 4.17 - Preus 2018 i Normativa General de Competicions 15/12/2017
 13. PREUS 2018 15/12/2017
 14. Acreditació Tècnic 3r nivell RFEG 15/12/2017
 15. Certificat RC per a tècnics/ques contractats per una entitat federada 15/12/2017
 16. Circular 1.17 - Principales modificaciones Real Decreto Ley 21/02/2017
 17. Acord de Cessió Gimnasta 05/01/2017
 18. Sol·licitud Cessió Temporal de Llicència 05/01/2017
 19. Model per a reclamar el vincle d'origen 05/01/2017
 20. Acord de renúncia vincle d'origen 05/01/2017
 21. Sol·licitud alta / baixa fitxa federat i llicència 05/01/2017
 22. FCG Full TUTELA competicions 01/01/2017
 23. FCG Normativa Llicències 21/12/2016
 24. Certificat Responsabilitat Civil Tècnic/a contractat pel club. 21/12/2016
 25. Comitè de Competició (comissió de seguretat i disciplina) 27/06/2016
 26. Reglament Disciplinari de la Federació 01/04/2016
 27. Manual impressió acreditació llicència federativa. 01/09/2015
 28. Manual d'impressió de la fitxa del Federat/da 01/09/2015
 29. Manual d'accés al llistat provisional d'inscrits a una competició 01/09/2015
 30. Manual per realitzar una inscripció individual i d'equips 01/09/2015
 31. Reglament disciplinari d'urgència FCG 2015 06/07/2015
 32. Codi Mundial Antidopatge / Llista de prohibicions 2014 23/12/2013
 33. Circular informativa 6/13 (Actualització de les dades del club) 06/11/2013
 34. Circular informativa 4/13 (Adjunts TEC Intranet) 31/10/2013
 35. Circular informativa 5/13 (Tràmits diversos) 31/10/2013
Puja