CURS JUTGES/SES NIVELL 2 GIMNÀSTICA RÍTMICA

Modalitat:Gimnàstica Rítmica
Ubicació:INEFC LLEIDA
Inici curs:28/11/2014Fi  curs:21/12/2014
Inici d'inscripció:30/10/2014Fi d'inscripció:19/11/2014
Nivell:
Mínim inscrits:15Màxim inscrits:35
Import:300 €Terminis màxims de pagament:1

Observacions:

CONVOCATÒRIA

Es convoca curs de jutges/ses de nivell 2 de Gimnàstica Rítmica.

LLOC DE REALIZACIÓ

INEFC LLEIDA

DATES

28-29-30 de novembre i 19-20-21 de desembre.

HORARIS

28 de novembre: de 16:00 a 21:00h

29 de novembre: de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00h

30 de novembre: de 10:00 a 14:00 i de 15.00 a 20:00h

19 de desembre: 16:00 a 21:00h

20 de desembre: 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00h

21 de desembre: 09:00 a 14:00h

REQUISITS D’ ACCÉS

  • 18 anys a complir durant l’any de celebració del curs.
  • Tenir llicència federativa en qualsevol estament, homologada per la RFEG per l’any en curs.
  • Haver superat  el curs de primer i les pràctiques de la mateixa especialitat gimnàstica en el mateix cicle olímpic i que aquest curs estigui homologat per la RFEG.
  • Haver realitzat la inscripció via on-line a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Gimnàstica, www.gimcat.com.

 

DADES D’INSCRIPCIÓ

 

El termini d’inscripció finalitza dimecres 19 de novembre de 2014 a las 20:30h.

 

La inscripció ha de realitzar-se a través de la intranet de la pàgina web de la Federació Catalana de Gimnàstica. En cas de no disposar d’ usuari ni contrasenya per accedir a la intranet s’haurà d’enviar un  correu  electrònic a ogil@gimcat.com.

 

La llicència per la RFEG ha de realitzar-se prèviament a la realització de la inscripció. No s’acceptarà cap inscripció fora de termini.

 

PROFESSORAT:

 

TERESA MUÑOZ

 

PREU DEL CURS:

 

El preu  del curs és de 300€ (no inclou llicència).

 

El pagament es realitzarà a través de la intranet de la FCG.

 

NORMATIVA ALUMNAT

 

  • És obligatori l’ assistència al 100% de les classes per poder tenir dret a examen.
  • Puntualitat i bon comportament.

 

PRÀCTIQUES

 

  • Un cop superat el curs és obligatori la realització de 3 pràctiques supervisades per un jutge/sa nacional o internacional de la mateixa modalitat.
  • CADA ALUMNE/A PERSONALMENT, ENVIARÀ A LA RFEG EL FORMULARI DE PRÀCTICAS SIGNAT PEL JUTGE/SSA O JUTGES/SES QUE HAGIN TUTELAT LES PRÀCTIQUES EN UN PERÍODE DE TEMPS NO SUPERIOR A 6 MESOS DESDE LA FINALITZACIÓ DEL CURS.

 

PER LA CELEBRACIÓ DEL CURS HAURAN D’ HAVER UN MÍNIM DE 15 ALUMNES INSCRITS    Puja