FCG
ELECCIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA RFEG - CENS DEFINITIU


En compliment de la Ordre ECD/2764/2015 de 18 de desembre de 2015, per la que es regulen els processos electorals en els federacions esportives espanyoles, s'informa que el CENS ELECTORAL DEFINITIU es pot consultar a través de www.censo.rfegimnasia.es i que el REGLAMENT ELECTORAL està disponible a http://www.rfegimnasia.es/procesos-electorales/

 

Així mateix, es podran consultar al taulell d'anuncis de la Federació (Passeig Olímpic 17, 08038 - Barcelona) .


Les persones físiques podran consultar en el programa telemàtic indicant el seu Nom, Cognoms, DNI i correu electrònic.

Els clubs han d'indicar la denominació del Club, el DNI del president i el correu electrònic on rebran la informació requerida.

Puja