FCG
Publicació de candidatures al procés electoral a President/a i Junta Directiva de la FCG

De conformitat amb el calendari electoral, en el dia d'avui 14 de juliol de 2021 a les 20:00 hores, ha finalitzat el termini de presentació de candidatures per al procés electoral, rebent únicament la candidatura encapçalada pel Sr. Xavier March i Mateu, recolzada pels avals suficients per complir amb l'estipulat al reglament electoral.

La Junta Electoral ha acordat considerar-la vàlida.


La Junta Electoral

Barcelona, 14 de juliol de 2021.

Puja