FCG
AJORNADA - PRÀCTIQUES DE PUNTUACIÓ GAF

OBERT A JUTGES I JUTGESSES DE LA FCG AMB LLICÈNCIA 2021

Repàs d'aspectes més tècnics del codi de puntuació

Repàs de les normatives tècniques de les diferents categories

Pràctica de puntuació online amb exercicis de diferents categories i aparells

Les inscripcions i el pagament es realitzarà a través de la intranet de la Federació Catalana de Gimnàstica, accedint cadascú amb el seu usuari i contrasenya.

En cas de no tenir ususari: escola@gimcat.com

Termini d'inscripció: del 28 de desembre al 14 de gener de 2021 Places limitades a 35 inscrits/es preu 15€

L’enllaç d’accés a la plataforma zoom s’enviarà al correu que figura a la fitxa del federat/da 24h abans de l’inici de la formació En cas d’anu?lació de la formació, es comunicarà a través del correu electrònic i es retornarà la inscripció La no assistència al taller, no dona dret al retorn de la quantitat abonada

Puja