FCG
ELECCIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA RFEG - CENS DEFINITIU

En compliment de la Ordre ECD/2764/2015 de 18 de desembre de 2015, per la que es regulen els processos electorals en els federacions esportives espanyoles, s'informa que el CENS ELECTORAL DEFINITIU es pot consultar a través de www.censo.rfegimnasia.es i que el REGLAMENT ELECTORAL està disponible a http://rfegimnasia.es/elecciones

 

Així mateix, es podran consultar al taulell d'anuncis de la Federació (Gran Via de les Corts Catalanes 133 5è-A, 08014 - Barcelona) .


Les persones físiques podran consultar en el programa telemàtic indicant el seu Nom, Cognoms, DNI i correu electrònic.

Els clubs han d'indicar la denominació del Club, el DNI del president i el correu electrònic on rebran la informació requerida.


Els hi recordem que tota la informació del procés electoral incloent la informació de la Junta Electoral, està en el Web de la Real Federación Española de Gimnasia a la secció processos electorals.

Puja