FCG
Convocatòria eleccions RFEG

En compliment de la Ordre ECD/2764/2015 de 18 de desembre de 2015, per la que es regulen els processos electorals en les federacions esportives espanyoles, s'informa que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Gimnasia ha acordat convocar eleccions a membres de l'Assemblea, Comissió Delegada i President de la Real Federación Española de Gimnasia, començant avui 19 de juny de 2020 el procés electoral.

Es comunica que el CENS es podrà consultar a través de http://censo.rfegimnasia.es i que el reglament electoral així com tota la informació relacionada amb el procés, estarà disponible en el web http://rfegimnasia.es/elecciones.

Així mateix, es podrà consultar al taulell d'anuncis de la Federació (Gran Via de les Corts Catalanes 133 5è-A, 08014 - Barcelona).

Les persones físiques podran consultar en el programa telemàtic indicant el seu Nom, Cognoms, DNI i correu electrònic (el mail que figuri a la base de dades de llicències RFEG).

Els clubs hauran d'indicar la denominació del Club, DNI del/a president/a i un correu electrònic on rebran la informació requerida.

D'acord a l'art. 10 del reglament electoral, es poden realitzar reclamacions  davant la Junta Electoral d'aquest Cens durant set dies hàbils.

Atentament,

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA


Puja