FCG
ELECCIONS RFEG

En compliment de la Ordre ECD/2764/2015 de 18 de desembre de 2015, per la que es regulen els processos electorals en els federacions esportives espanyoles, s'informa que segons comunicació rebuda de la Real Federación Española de Gimnasia el CENS ELECTORAL INICIAL es pot consultar a partir del 20/01/2020 a través de http://censo.rfegimnasia.es/index2.php

Així mateix, es podrà consultar al taulell d'anuncis de la Federació (Passeig Olímpic 17, 08038 - Barcelona) .

Les persones físiques podran consultar en el programa telemàtic indicant el seu Nom, Cognoms, DNI i corre electrònic (el mail que figuri en la base de dades de llicències RFEG)

Els clubs han d'indicar la denominació del Club, el DNI del president del club i el correu electrònic que figuri en la base de dades de llicències RFEG, on rebran la informació actualitzada requerida.

Es poden realitzar reclamacions d'aquest Cens Inicial durant els següents 20 dies naturals a la seva publicació.

Al inici del procés electoral es presentarà un cens provisional que inclourà a les persones que, complint els requisits d'activitat 2019 tramitin la seva llicència 2020 fins al dia d'inici d'eleccions.

Nota: per figurar al cens s'ha d'haver tingut activitat esportiva oficial durant l'any 2019 i llicència tramitada per la RFEG en 2020.

Atentament,

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
Puja