EDICIÓ I PRODUCCIÓ MUSICAL (GA I GR)

Especialitat:Totes les especialitats
Ubicació:ZOOM
Inici curs:10/04/2021Fi  curs:10/04/2021
Inici d'inscripció:12/03/2021 12:00Fi d'inscripció:02/04/2021 12:00
Nivell:
Mínim inscrits:10Màxim inscrits:15
Import:25,00 €Terminis màxims de pagament:1

Observacions:
HORARI:
De 10:00h a 12:00h

PLATAFORMA:
ZOOM

DOCENT:
DAVID FARRÉ
Llicenciat en Música
Editor de músiques per gimnastes del CAR de Sant Cugat i per diversos clubs de GA, GR i AER

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ:
Iniciar-se en l'edició de música amb els programes Audacity i Virtual DJ
Utilitzar programes de descàrrega de música i samplers
Pràctica i edició de músiques per GR i GA

PREU DE LA FORMACIÓ:
25€; persones amb llicència FCG en vigor
32€; persones sense llicència federativa de la FCG

Puja