PROVES ACCÉS CURS TÈCNIC/QUES NIVELL 1 GIMNÀSTICA RÍTMICA

Modalitat:Gimnàstica Rítmica
Ubicació:ATENEU LES BASES, C/ CINTAIRES, 30-32. 08242. MANRESA
Inici curs:12/06/2015Fi  curs:12/06/2015
Inici d'inscripció:26/05/2015Fi d'inscripció:11/06/2015
Nivell:
Mínim inscrits:15Màxim inscrits:30
Import:49.25 €Terminis màxims de pagament:1

Observacions:

TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS LA TROBAREU A L'APARTAT DE FORMACIÓ/ TÈCNICS/QUES.

 

PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS S'HAURÀ DE PRESENTAR EL FULL D'INSCRIPCIÓ A LES PROVES A LA FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA JUNTAMENT AMB:

- UNA FOTOGRAFIA DE CARNET

- LA COPIA DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA DE LA FCG

- LA CÒPIA COMPULSADA DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLOGATÒRIA (O EQUIVALENT O SUPERIOR A EFECTES ACADÈMICS) O BÉ, EL DOCUMENT ACREDITATIU DE LA SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR.

- EL DOCUMENT JUSTIFICATIU D'HAVER REALITZAT L'INGRÉS DE L'IMPORT DE LES PROVES D'ACCÉS.

 

LES PERSONES QUE JA HAGIN REALITZAT LES PROVES D'ACCÉS EN CURSOS ANTERIORS HAURAN DE PRESENTAR JUNTAMENT AMB EL FULL D'INSCRIPCIÓ AL CURS EL CERTIFICAT CORRESPONENT ON CONSTA QUE SÓN APTES I NO LES HAURAN DE TORNAR A REALITZAR.

 

EL PAGAMENT DE LES PROVES D'ACCÉS ES REALITZARÀ A TRAVÉS DE LA INTRANET DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA.

PER ACCEDIR HAUREU D'ENTRAR AMB EL VOSTRE USUARI I CONTRASENYA. EN CAS DE O TENIR, HAUREU D'ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A OGIL@GIMCAT.COM


    Puja